Privacywetgeving 2018 en hoe je verkoop daardoor verandert

  06 december 2016

privacywetgeving, toetsenbord

Veel ondernemers weten niet dat er vanaf mei 2018 een nieuwe privacywet van kracht wordt. Het niet naleven hiervan leidt straks tot fikse boetes tot wel 20 miljoen Euro of 4% van de jaaromzet! De nieuwe wet vervangt de huidige nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens en sluit beter aan bij het digitale tijdperk. Waar de oude wetgeving met name bescherming bood aan consumenten, gaat de nieuwe wet nadrukkelijk ook privacyschending tegen bij bedrijven in B2B. Wat betekent deze nieuwe privacywetgeving nu voor je huidige verkoop en marketing en hoe zorg je dat je hier klaar voor bent?

Privacyschending door koude acquisitie

Onder “persoonsgegevens” vallen straks ook alle persoonlijke mailadressen en telefoonnummers van medewerkers uit een bedrijf. Dat betekent dat je verkoop of marketing ook in B2B niet meer ongevraagd mensen mag benaderen om producten of diensten aan te bieden. Je moet expliciet toestemming vragen om de data van deze mensen te gebruiken voor elk specifiek onderwerp. Je mag ze dus niet meer benaderen voor zaken waarvoor ze geen toestemming hebben gegeven.

De belangrijkste doelstelling van de nieuwe privacywetgeving is dat klanten meer controle krijgen over hun eigen persoonsgegevens. Ze bepalen zelf waarvoor deze gebruikt mogen worden. Maar dat betekent ook dat koude acquisitie, zoals de meeste bedrijven die momenteel toepassen, nagenoeg onmogelijk wordt… Koude acquisitie is vanaf 2018 dus ook privacyschending!

De belangrijkste punten van de nieuwe privacywetgeving

 • Je moet straks actief toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens en melden waarvoor ze gebruikt worden;
 • Ook voor het opbouwen van klantprofielen moet je mensen om toestemming vragen;
 • Persoonsgegevens mogen alleen voor dat onderwerp gebruikt worden waarvoor toestemming is gegeven;
 • Producten of diensten die hier sterk mee samenhangen mogen wel gecommuniceerd worden, maar er wordt wel verschil gemaakt tussen eenmalige klanten of langlopende contracten;
 • Je moet straks kunnen bewijzen dat je toestemming hebt gekregen voor het gebruik van persoonsgegevens voor een specifiek doel;
 • Zo gemakkelijk als iemand toestemming heeft gegeven, zo gemakkelijk moet je het hem ook maken om die toestemming weer in te trekken;
 • Een persoon heeft het recht om zijn persoonlijke data te ontvangen, zodat hij die één op één kan gebruiken bij een andere aanbieder van dezelfde producten of diensten;
 • Beveiliging van de persoonsgegevens wordt een belangrijker onderwerp. Je moet namelijk aantonen dat je de juiste maatregelen hebt getroffen om aan de wetgeving te voldoen en hoe je datalekken voorkomt, ontdekt en meldt;
 • De boetes voor het niet naleven van de nieuwe privacywetgeving zijn fiks! Ze kunnen oplopen tot 20 miljoen Euro of 4% van de jaaromzet…

Hoe zorg je dat je klaar bent voor de nieuwe privacywetgeving?

De nieuwe Europese wetgeving gaat in op 25 mei 2018. De EU stelt bedrijven daarmee in de gelegenheid om hun zaakjes op orde te krijgen. Maar welke acties moet je ondernemen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen?

 1. Breng in kaart welke persoonsgegevens je al verwerkt en waarvoor;
 2. Hoe is dat organisatorisch en technisch geregeld?
 3. Gebruik je al een privacyverklaring? Ga dan na hoe deze wordt nageleefd en of die voldoet aan de nieuwe wetgeving;
 4. Zorg voor bewustwording. Vaak gebruiken medewerkers persoonsgegevens te goeder trouw en weten ze weinig over privacyschending;
 5. Ga na of het nodig is om iemand specifiek verantwoordelijk te maken als privacybewaker;
 6. Ga na of en welke partners mogelijk ook gebruik maken van uw data.

Verder met Inbound Marketing.

Nu hoor ik je denken “maar hoe moeten wij dan verder met onze koude acquisitie?”. En dat is terecht een belangrijk punt van aandacht. Ongevraagd mensen benaderen is straks immers op juridische grond ook in B2B uit den boze. Je zult dus moeten nadenken over andere manieren van verkoop en marketing. Gelukkig biedt Inbound marketing de oplossing. Deze manier van werken gaat er vanuit dat klanten zelf online op zoek gaan naar informatie en antwoorden. Door je kennis op internet te delen, gaan klanten jou vinden omdat je op het juiste moment relevant kunt zijn. En nog een mooie bijkomstigheid… Inbound marketing kost 100% zeker geen 4% van je omzet!

Wil je weten hoe jullie je verkoop en marketing klaar kunnen maken voor de nieuwe wetgeving? Neem dan gerust contact op.

Meer informatie over de nieuwe wet vind je ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.