De vier belangrijkste uitdagingen voor het MKB voor groei.

  22 september 2016

MKB uitdagingen

Het is September. De zomervakanties zijn achter de rug en iedereen is weer terug op zijn post. Het is voor veel ondernemers ook een moment van bezinning. Q4 staat immers voor de deur. Een kwartaal waar voor veel bedrijven van afhangt of ze hun plannen voor dit jaar nog gaan waarmaken of niet.

Een mooi moment om al eens terug te blikken wat nu eigenlijk die plannen van ondernemend Nederland voor dit jaar waren. Synpact onderzocht voor 2016 hoe futureproof het MKB is en welke uitdagingen cruciaal zijn om te kunnen groeien.

Op de hoofdvraag “Is futureproof ondernemen voor u een actueel thema?” antwoordde 100% met JA. Maar welke uitdagingen zijn dan cruciaal om te groeien met uw bedrijf? En waar zou u dan morgen het liefste direct mee aan de slag willen gaan? Het onderzoek laat interessante resultaten zien. Zijn de uitdagingen herkenbaar voor u? En in hoeverre gaat u hierin slagen? Welke conclusies trekt u en wat gaat u daarmee doen in 2017…? En wat kan Inbound Marketing daar aan bijdragen?

Strategie, innovatie, personeel en verkoop & marketing blijken de grootste uitdagingen voor het MKB in Nederland.

Wat is uw belangrijkste uitdaging en waar gaat u zeker mee aan de slag?

strategie MKB

Strategie van het bedrijf.

In 2016 stond ‘de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten’ centraal.
• Ongeveer de helft van de ondernemers (46%) wilde zeker aan de slag gaan met de innovatie van hun producten of diensten;
• Ook wilde 33% van de ondernemers het huidige businessmodel in 2016 vernieuwen;
• Andere strategische stappen zoals ‘het aantrekken van extern kapitaal (15%)’, ‘het bedrijf in een verkoopfase brengen (12%)’ en ‘het fuseren met een strategische partner (8%)’ spelen slechts bij een beperkte groep ondernemers een rol.

Mooi aan deze uitkomst is dat digitalisering, waar Inbound Marketing op drijft, zich uitstekend leent om producten en diensten te innoveren én daarmee (een deel van) het businessmodel te vernieuwen! In een eerder blog beschreef ik al waarom je aandacht zou moeten schenken aan de 4C’s:

Customer needs; niet het product wat de markt ingedrukt wordt staat centraal, maar: waar liggen de echte behoeftes van de klant? En hoe gaan we daar op inspelen? En dat is vaak breder dan sec en alleen uw product! Denk bijvoorbeeld aan een installatieservice van nieuwe apparatuur. Of het bieden van online tools om tot tot de beste keuze te komen of calculaties te maken.

Cost to satisfy; niet alleen de aanschafprijs is belangrijk, maar wat zijn de totale kosten (“Total Cost of Ownership”) voor de klant? Dus bijvoorbeeld ook onderhoud of nieuwe afrekenmodellen zoals abonnementsvormen. Het operationeel houden van een machine is voor veel bedrijven bijvoorbeeld erg belangrijk. Door op een slimme manier het onderhoud mee aan te bieden in je pricing speel je in op de behoefte van de klant.

Communication; met alle reclameprikkels helpt harder schreeuwen (lees: meer adverteren) niet meer. Seth Godins “Interruption Marketing” (zo noemt hij outbound marketing) naar “Permission Marketing”. Dus de dialoog waar een klant prijs op stelt (Inbound Marketing). Door daadwerkelijk de business van je klant te begrijpen en hem te helpen vanuit jullie expertise lever je toegevoegde waarde! Dat betekent bijvoorbeeld dat je niet alleen meer telefonische service biedt tussen 9.00u en 17.00u, maar ook via social media reageert op vragen van klanten.

Convenience to buy; niet meer (alleen) de fysieke plaats waar de klant kan kopen wordt bepalend, maar het gemak waarmee hij geholpen wordt of een koop kan afronden. Behalve (online) distributie is ook betalingsgemak belangrijk. Dat betekent dat (óók in B2B!) steeds meer mogelijkheden worden gebonden om direct online bestellingen te doen, zonder dat een bezoek of uitgebreide verkoopgesprekken nodig zijn.

innovatie MKB

Innovatie van producten en diensten.

‘Internettechnologie inzetten vernieuwing’ is iets dat meer dan een derde van de ondernemers (36%) in 2016 wil omarmen.
• Het onderzoeken van welke relevante technologische ontwikkelingen er zijn en het verbeteren en vernieuwen van het productieproces blijkt bij iets meer dan een kwart ondernemers (respectievelijk 29% en 26%) actueel.

Deze uitkomst lijkt bijna een open deur, maar nog (te) veel bedrijven zijn onvoldoende bezig om internet daadwerkelijk voor ze te laten werken. En dat terwijl ondertussen wel bewezen is dat hele bedrijfstakken “bedreigd worden” door het internet. De reisbranche, taxidiensten, grafische industrie, retail, etc. Ondernemers die denken: dit gaat mijn deur wel voorbij” gaan het niet overleven.

Met Inbound Marketing kun je geweldig laten zien hoe je met innovaties bezig bent. Je creëert hiermee “thought leadership”, waardoor je voorsprong neemt op je competitie. Sterker nog, met deze innovatieve manier van marketing en sales, toon je al aan!

personeel MKB

Kwaliteit van het team.

‘Het motiveren van het huidige team’ is de belangrijkste stap om de kwaliteit van het team te verbeteren in 2016
• Zes op de tien ondernemers (60%) gaat zeker aan de slag met ‘het motiveren van het huidige team’.

Ondernemers met een groot MKB bedrijf gaan relatief vaker aan de slag met:
•‘Andere type mensen te werven en selecteren’ (klein 18%, midden 25% en groot 33%);
•‘De organisatiestructuur te verbeteren’ (klein 28%, midden 41% en groot 42%);
•‘Het beter opleiden van de eigen mensen’ (klein 27%, midden 38% en groot 52%).

Met Inbound Marketing bereik je op HR gebied ook erg mooie effecten. Ten eerste bereik je ermee dat je een authentiek beeld neerzet van je bedrijf. Daardoor kunnen potentiële kandidaten een uitstekende indruk krijgen van het bedrijf en de mensen. Niet “de afdeling marketing of HR” zet het beeld neer, maar alle medewerkers dragen eraan bij.
En dat is tegelijk een belangrijke motivator voor het bestaande team! Elk onderdeel van je bedrijf, en daarmee iedere medewerker, levert waarde voor je klant. Met Inbound Marketing wordt iedereen betrokken en geef je medewerkers de ruimte om hun kennis naar buiten te brengen. Dat dit motiverend werkt, is een niet te onderschatten bijvangst als je aan de slag gaat met Inbound Marketing. Daarnaast is de kans dat je vanuit het juiste netwerk (vaak de eigen medewerkers) ook in de juiste vijver aan het vissen bent.

verkoop & marketing MKB

Sales en marketingbeleid.

‘De eigen website’, ‘Social Media’ en ‘de focus op de marketing van het bedrijf zelf’ zijn de belangrijkste speerpunten in 2016 om het sales-en marketingbeleid te optimaliseren
•De helft van alle MKB ondernemers (50%) gaat zeker aan de slag om meer rendement uit hun website te halen.

Ondernemers met een groot MKB bedrijf gaan relatief vaker aan de slag met:
•‘Het professioneel managen van de sales’ (klein 35%, midden 40% en groot 55%);
•‘Het meer secuur bijhouden van klantinformatie’ (klein 34%, midden 35% en groot 52%);
•‘Speciale klantevents organiseren om betrokkenheid te creëren’ (klein 29%, midden 34% en groot 41%).

Als je dit leest, begrijp je niet dat nog niet alle MKB ondernemers aan de slag zijn met Inbound Marketing…! De eigen website is een centraal onderdeel van een goede contentstrategie, waarbij op een slimme manier social media wordt ingezet. Door verkoop hier integraal op aan te laten sluiten ontstaat een krachtige commerciële organisatie die meetbaar (tevredener) klanten en omzet oplevert! Met Inbound is marketing is niet langer en cost center, maar draagt direct bij het verkoopresultaat.

Welke knelpunten ziet u bij het realiseren van uw plannen?

knelpuntenMKB 2016

Waar gaat u in investeren in tijd en geld in 2016?

plannen MKB 2016

En nu?

Herkent u de beschreven uitdagingen? Is het u gelukt om ze dit jaar waar te maken? Of moet het misschien in 2017 gaan gebeuren? Herkent u ook de belemmeringen? Misschien moeten er nieuwe plannen gemaakt worden. Neemt u gerust contact op eens vrijblijvend te sparren. Met Inbound Marketing gaat u zonder twijfel veel bereiken als u futureproof wilt ondernemen!

Bron onderzoek: nationaal ondernemers onderzoek van Synpact.